Yocto w Systemach Embedded

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem projektów opartych o Yocto i OpenEmbedded. Daje solidną bazę do wdrażania tego systemu budowania w projekcie oraz rozwijania receptur i konfiguracji. Uczestnicy szkolenia będą w stanie zaplanować, rozpocząć i rozwijać własny projekt.

Czas trwania:
3 dni (24 godziy zegarowych)

Program Szkolenia

Wszystkie prezentowane zagadnienia bazują na naszych praktycznych doświadczeniach związanych z wdrażaniem systemów budowania Yocto Project i OpenEmbedded.

Dużo ćwiczeń praktycznych (50/50) na rzeczywistym sprzęcie - RaspberryPi lub i.MX6 (lub inne urządzenia przy szkoleniach na zamówienie).

Dzień 1. Yocto Project

Ćwiczenia:

Uczestnicy przygotowują system budowania oparty na Yocto Project. Budują obrazy wynikowe i SDK dla wybranej platformy. Modyfikują i eksperymentują z konfiguracją.

Po tej części:

Dzień 2. Rozwój oprogramowania z użyciem Yocto Project

Po tej części:

Dzień 3. Zaawansowane zagadnienia.

Yocto for Embedded Systems