Linux w systemach Embedded

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem projektów opartych o Embedded Linux. Daje solidną wiedzę i bazę do pogłębiania wiedzy. Uczestnicy szkolenia będą w stanie zaplanować, rozpocząć i rozwijać własny projekt.

Czas trwania:
4 dni (32 godziny zegarowe)

Program szkolenia

Dzień 1. Linux w systemach wbudowanych - budowa systemu

Po tej części:

Uczestnicy będą w stanie samodzielnie zaplanować dobór odpowiednich narzędzi (toolchain-a) dla danych urządzeń i zadań. Poznają budowę systemu Embedded Linux i sposób jego uruchamiania. Samodzielnie zbudują system bazowy.

Ćwiczenia:

Ta seria ćwiczeń polega na sukcesywnej kompilacji poszczególnych elementów systemu i uruchamianiu ich na urządzeniu w celu zrozumienia z czego składa się i jak działa system.

Dzień 2. Automatyzacja pracy, wprowadzenie do programowania w jądrze.

Po tej części:

Uczestnicy będą potrafili posługiwać się narzędziami: Buildroot i Yocto i przy ich pomocy tworzyć własną dystrybucję systemu (minimalistyczną i zoptymalizowaną do konkretnego zastosowania). Będą w stanie dodawać własne skrypty i narzędzia oraz aktualizować wersje pakietów.

Skonfigurują środowisko pracy (Eclipse) i użyją go podczas pracy z kodem źródłowym jądra.

Ćwiczenia:

Dzień 3. Model urządzeń (sterowników) Linuksa.

Po tej części:

Uczestnicy będą rozumieć wewnętrzną budowę jądra systemu (programowanie w jądrze polega w dużej mierze na znajomości odpowiednich frameworków oraz układu poszczególnych warstw). Uczestnicy będą w stanie rozszerzać istniejący kod i dostosowywać go do wymagań (dodawać i dostosowywać sterowniki). Otrzymają także dużą ilość gotowych działających przykładów kodu.

Ćwiczenia:

W każdym ćwiczeniu podstawowy "szkielet" kodu jest już gotowy, trzeba dopisać główną funkcję.

Dzień 4. Programy przestrzeni użytkownika. Debugowanie aplikacji. Profilowanie systemu.

Po tej części:

Uczestnicy otrzymają przeglądową wiedzę na temat interesujących narzędzi, bibliotek i technologii wraz z działającymi przykładami oraz metodami zdalnego debugowania. Opcjonalnie - więcej uwagi można poświęcić przetwarzaniu multimediów (obraz z kamer cyfrowych i analogowych) albo innym wybranym zagadnieniom.

Ćwiczenia:

Polegają na uruchamianiu i modyfikowaniu dostarczonych przykładów kodu i aplikacji.