Linux w systemach Embedded

Embedded Linux

Zobacz ceny szkoleń i zapisz się »

Szkolenie dla wszystkich zainteresowanych rozwijaniem projektów opartych o Embedded Linux. Daje solidną wiedzę i bazę do pogłębiania wiedzy. Uczestnicy naszego intensywnego szkolenia będą w stanie zaplanować, rozpocząć i rozwijać własny projekt.

Na praktycznych przykładach z dużą ilością ćwiczeń pokazane zostaną wszystkie aspekty pracy z kodem źródłowym i narzędziami systemu Linux. Od bootloadera, przez kernel i jego konfigurację, język opisu sprzętu: device-tree po narzedzia przestrzeni użytkownika. Przede wszystkim: odpowiedzialne za uruchomienie i kontrolowanie aplikacji (systemd), wysokopoziomowe biblioteki oraz narzędzia do debugowania i profilowania systemu.

Program szkolenia

1. Linux w systemach wbudowanych - budowa systemu

Po tej części

Uczestnicy będą w stanie samodzielnie zaplanować dobór odpowiednich narzędzi (toolchain-a) dla danych urządzeń i zadań. Poznają budowę systemu Embedded Linux i sposób jego uruchamiania. Samodzielnie skompilują i uruchomią system bazowy poznając jego komponenty i ich wzajemne zależności.

Ćwiczenia

Ta seria ćwiczeń polega na sukcesywnej kompilacji poszczególnych elementów systemu i uruchamianiu ich na urządzeniu w celu zrozumienia z czego składa się i jak działa system.

2. Budowanie i debugowanie systemu jako całości przy pomocy narzędzi Yocto Project. Główny system plików. Wprowadzenie do programowania w jądrze

Po tej części

Uczestnicy będą potrafili posługiwać się narzędziami: Buildroot i Yocto i przy ich pomocy tworzyć własną dystrybucję systemu (minimalistyczną i zoptymalizowaną do konkretnego zastosowania). Będą w stanie dodawać własne skrypty i narzędzia oraz aktualizować wersje pakietów.

Skonfigurują środowisko pracy (Eclipse lub VSCode) i użyją go podczas pracy z kodem źródłowym jądra.

Ćwiczenia

3. Model urządzeń (sterowników) Linuxa. Programy przestrzeni użytkownika - Systemd. Debugowanie i profilowanie systemu

Po tej części

Uczestnicy będą rozumieć wewnętrzną budowę najważniejszych komponentów systemu Embedded Linux:

Uczestnicy otrzymają przeglądową wiedzę na temat interesujących narzędzi, bibliotek i technologii wraz z działającymi przykładami oraz metodami zdalnego debugowania.

Ćwiczenia

Polegają na uruchamianiu i modyfikowaniu dostarczonych przykładów kodu i aplikacji.

W każdym ćwiczeniu podstawowy "szkielet" kodu jest już gotowy, trzeba dopisać główną funkcję, zmodyfikować działanie przykładu lub przeprowadzić eksperyment.