Programowanie sterowników urządzeń w jądrze Linux

Linux Kernel Drivers Development

Zobacz ceny szkoleń i zapisz się »

Intensywny kurs, na praktycznych przykładach, dostarcza wiedzę niezbędną do rozpoczęcia projektowania i implementacji sterowników urządzeń w jądrze Linux.

Praktyczne ćwiczenia polegają na sukcesywnej implementacji kolejnych funkcji sterownika obsługującego ekspander I2C. Sterownik alokuje pamięć, wykrywa i inicjuje urządzenie, komunikuje się z nim, rejestruje przerwanie, udostępnia funkcje urządzenia w systemie jako urządzenie znakowe, oraz za pośrednictwem frameworków: input (klawiatura/mysz), GPIO, interrupt controller. Definiowane w Device-Tree urządzenie opisuje zasoby sterownika, określa multipleksację i rezerwację PIN-ów procesora.

Cel szkolenia

Program szkolenia

Dzień 1

Ćwiczenia

Dzień 2

Ćwiczenia

Dzień 3

Ćwiczenia