QT Embedded

Qt to framework do tworzenia aplikacji bazujący na C++ (graficznych i nie tylko). Wspiera również tworzenie responsywnych interfejsów graficznych przy pomocy narzędzi skryptowych - QML.
Ułatwia wiele aspektów tworzenia oprogramowania. Zawiera wiele APIs i narzędzi pomocniczych.

Szkolenie oparte jest na praktycznych doświadczeniach przy tworzeniu aplikacji interfejsu użytkownika dla urządzeń automatyki (HMI), użytkowych (multimedia), laboratoryjnych i medycznych. Działających w środowisku Linux Embedded.

Czas trwania
4-dni (32h)

Program szkolenia

Podczas ćwiczeń praktycznych używana jest najnowsza wersja biblioteki QT 5.8. Omawiane i prezentowane są również funkcje starszych wersji: 4.x.

Część 1 (16h)

Po tej części

After completing this part, participants are ready to choose, plan and deploy QT in both: GUI and headless applications. Knowledge gained is applied to PC application development and embedded project.

Część 2 (16h)

Po tej części

During this part of the course, advanced QT related subjects are introduced. Exercises are build around creating graphic-reach QWidgets and QML applications. During course, a complete QT based GUI application is build, profiled and deugged. HMI controlling some simple emulated process is used as an example.

After the training, participants will be ready to develop custom QT/C++/QML based applications and understand its internals and underlying Embedded Linux system. Debugging and system profiling will be covered as well.

QT for Embedded Systems