Real-Time Linux w zastosowaniach przemysłowych

"Real-Time Linux

Zobacz ceny szkoleń i zapisz się »

Linux jest coraz częściej wykorzystywany w aplikacjach wymagających odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Podczas intensywnego kursu, omawiane są wszystkie aspekty dostosowania tego systemu do zastosowań w charakterze sterownika procesu przemysłowego.

Tematyka oparta jest na doświadczeniu trenera w stosowaniu systemu Linux Real-Time do sterowania procesami przemysłowymi takimi, jak: ważenie komponentów, sterowanie syntezą łańcuchów RNA oraz sterowanie - teleoperowanie - robotami do zastosowań specjalnych (EOD UGV)

Cel szkolenia

Program Szkolenia

Dzień 1. Linux w systemach wbudowanych - budowa systemu, wprowadzenie do zagadnień Real-Time w Linuksie

Wprowadzenie do Linuksa Embedded - "w pigułce" (kompilacja, cross-kompilacja dla systemów wbudowanych, struktura kodu jądra i narzędzi, praca z systemem kontroli wersji GIT, moduły jądra, licencje). cross-toolchain - budowa, planowanie i dobór narzędzi deweloperskich, typowe rozwiązania, problemy i błędy (toolchain zbudowany samodzielnie vs. Gotowy)

Po tej części

Uczestnicy będą w stanie samodzielnie zaplanować dobór odpowiednich narzędzi (toolchain-a) dla danych urządzeń i zadań. Poznają budowę systemu Embedded Linux i sposób jego uruchamiania. Przedstawione zostaną źródła opóźnień w obsłudze wejścia-wyjścia i metody ich pomiarów. Na przykładowym sterowniku realizującym wejście-wyjście na liniach GPIO - przedstawiona zostanie budowa sterownika (magistrala platform, rejestracja urządzeni, rejestracja sterownika, frameworki udostępniane przez jądro, rejestracja przerwania, opis urządzeń - Device-Tree). Uczestnicy stworzą (z dostarczonych komponentów) i zmodyfikują przykładową aplikację sterownika procesu oraz zbadają wpływ opcji konfiguracji kodu źródłowego jądra i działającego systemu na czas odpowiedzi aplikacji.

Ćwiczenia

Ta seria ćwiczeń polega na sukcesywnej kompilacji poszczególnych elementów systemu i uruchamianiu ich na urządzeniu w celu zrozumienia z czego składa się i jak działa system Linux Real-Time.

Dzień 2. PREEMPT-RT, wzorce projektowe Real-Time, pomiary i profilowanie systemu i aplikacji

Po tej części

Uczestnicy będą potrafili korzystać a API dostępnego w niezmodyfikowanym jądrze Linux (do tworzenia aplikacji Soft-Real-Time) a także posługiwać się patchami PREEMPT-RT a także zaprojektować system i aplikację pod kątem zastosowań w systemach Real-Time.

Ćwiczenia

Polegają na sukcesywnym budowaniu aplikacji realizującej sterowanie procesem przemysłowym (sterowanie laserem). Aplikacja składa się z GUI zbudowanego przy pomocy biblioteki QT, oraz napisanej w C części realizującej sterowanie w czasie rzeczywistym. Komunikacja odbywa się przez mechanizmy systemowe oraz sieć (GUI działa na PC).

Część realizująca GUI, szkielet aplikacji są przygotowane wcześniej - uczestnicy implementują kluczowe funkcje.